:

viaadmin, 2017. 02. 14. 09:16

Mezőberény, Juhász Gy u. 1 szám alatti lakos 8éves korában 2017. február .-én elhunyt.

Búcsúztatása a mezőberényi Köztemetőben, német evangélikus szertartás szerint lesz.

Drága emléke szívünkben örökké él.